Certyfikat HALAL pozyskany w 2018 to potwierdzenie spełniania restrykcyjnych i szczegółowych wymagań obowiązujących w kulturze islamu. Obejmuje wszystkie etapy produkcji żywności, pakowania i przechowywania.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.