Opis produktu
Produkt otrzymywany z mleka w procesie ultrafiltracji i suszenia rozpyłowego

Zastosowanie
Produkt do stosowania w przemyśle spożywczym, cukierniczym

Parametry organoleptyczne
Kolor: Biała, jednorodna
Zapach: Typowy dla koncentratu białek mlecznych, wolny od obcych zapachów
Smak: Typowy dla produktu, łagodny, bez obcych smaków
Wygląd: Luźny, jednorodny proszek; dopuszczalne są małe, łatwo rozpadające się grudki

Parametry fizykochemiczne

Parametr Wartość
Białko (SM) 85% min.
Tłuszcz 2% max.
Laktoza 5,5% max.
Wilgotność 6% max.
Popiół 8,5% max.
pH 6,5 min.
Cząstki przypalone Dysk A; A/B
Antybiotyki i substancje hamujące nieobecne

Parametry mikrobiologiczne

Parametr Wartość (docelowa) Wartość (dopuszczalna)
Ogólna liczba drobnoustrojów ≤10000 cfu/g ≤50000 cfu/g
Bakterie z grupy coli Abs/1 g Abs/1 g
Drożdże i pleśnie ≤10 cfu/g ≤100 cfu/g
Listeria monocytogenes Abs/25 g n=5 c=0 Abs/25 g n=5 c=0
Salmonella Abs/25 g n=5 c=0 Abs/25 g n=5 c=0
Enterobacteriaceae m=M <10 cfu/g n=5 c=0 m=M=10 cfu/g n=5 c=0
Gronkowce koagulazo dodatnie (Staphylococcus aureus i inne gatunki) m=M <10 cfu/g n=5, c=0 m=10, M=100 cfu/g
n=5, c=2

Alergeny
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Pakowanie
Opakowanie jednostkowe: worki papierowe – 20 kg, 4 – warstwowe z wkładką polietylenową
800 kg, Palety owinięte folią stretch
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 06081604 WE

Przechowywanie
Okres przydatności: 18 miesięcy
Produkt przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym (temp. ≤ 20°C), suchym (wilgotność wzg. ≤ 75%) pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i silnych zapachów