Opis produktu
Żelujący koncentrat białek serwatkowych Opti Gel P80

Zastosowanie
Tworzenie struktury w produktach żywnościowych

Parametry organoleptyczne
Kolor: Kremowobiała do żółtej, jednorodna
Zapach: Specyficzny dla białka, wolny od obcych zapachów
Smak: Typowy dla produktu, czysty bez obcych smaków
Wygląd: Proszek sypki, jednorodny, drobno rozpylony, dopuszczalne są małe, łatwo rozpadające się grudki

Parametry fizykochemiczne

Parametr Wartość
Białko (SM) 80% min.
Tłuszcz 5% max.
Laktoza 5% max.
Wilgotność 5% max.
Popiół 7 max.
pH 6,5 min.
Cząstki przypalone Dysk A; A/B
Antybiotyki i substancje hamujące nieobecne

Parametry mikrobiologiczne

Parametr Wartość (docelowe) Wartość (dopuszczalne)
Ogólna liczba drobnoustrojów ≤10000 cfu/g ≤50000 cfu/g
Bakterie z grupy coli Abs/1 g Abs/1 g
Drożdże i pleśnie ≤10 cfu/g ≤100 cfu/g
Listeria monocytogenes Abs/25 g n=5 c=0 Abs/25 g n=5 c=0
Salmonella Abs/25 g n=5 c=0 Abs/25 g n=5 c=0
Enterobacteriaceae m=M <10 cfu/g n=5 c=0 m=M=10 cfu/g n=5 c=0
Gronkowce koagulazo dodatnie (Staphylococcus aureus i inne gatunki) m=M <10 cfu/g n=5, c=0 m=10, M=100 cfu/g
n=5, c=2

Alergeny
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

Pakowanie
Pakowanie jednostkowe: worki papierowe – 20 kg, 4 – warstwowe z wkładką polietylenową
Paletowanie: 800 kg, palety owinięte folią stretch
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 06081604 WE

Przechowywanie
Okres przydatności: 18 miesięcy
Produkt przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym (temp. ≤ 20°C), suchym (wilgotność wzg. ≤ 75%) pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i silnych zapachów