30
Maj

OPTI GEL P80 – WPC HIGH GEL

OPTI GEL P80 to koncentrat białka serwatkowego przeznaczony do tworzenia tekstury w żywności, idealny jako składnik funkcjonalny zwiększający lepkość i teksturę w przemyśle spożywczym, szczególnie w produktach mlecznych. OPTI GEL P80 zapewnia również emulgowanie różnorodnych produktów mięsnych, piekarniczych i dań gotowych.

8
Maj

Masło Ghee z colostrum / tłuszcz z colostrum

Masło Ghee z colostrum ( inne nazwy: tłuszcz z colostrum, siara bydlęca), to masło, które powstaje w procesie klarowania w niskiej temperaturze (40°C). Proces pozwala na pozbycie się niepożądanych składników, takich jak osady białkowe i woda przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich cennych składników pochodzących z colostrum. Masło Ghee z colostrum jest wytwarzane wyłącznie z tłuszczu mlecznego, dzięki wysokiej temperaturze dymienia (ok. 240°C) idealnie sprawdza się w kuchni, a długotrwałe podgrzewanie nie wpływa na wytwarzanie toksycznych substancji typowych dla tłuszczów zwierzęcych. Produkt jest idealny do smażenia, pieczenia czy spożywania w innych formach, wszędzie tam gdzie daje się zastosować masło czy tłuszcz mleczny. Tłuszcz z colostrum nie zawiera laktozy ani kazeiny, przez co stanowi alternatywę dla osób uczulonych i nietolerujących produktów z mleka krowiego.

8
Maj

LAKTOZA MIELONA MESH 400

Laktoza mielona MESH 400 dzięki swoim właściwościom, jest idealnym surowcem w przemyśle spożywczym, paszowym oraz farmaceutycznym. Laktoza MESH 400 ma strukturę jednolitego proszku, barwę od kremowo białej do żółtej. Niewielkie rozmiary cząsteczek laktozy mielonej MESH 400 kształtują teksturę oraz wpływają na zagęszczenie i wypełnienie produktu. Delikatny smak, neutralna barwa laktozy podnosi walory sensoryczne wyrobu, a wysoka rozpuszczalność i niska higroskopijność czyni z niej surowiec łatwy w obróbce i przechowywaniu.

8
Maj

Panele fotowoltaiczne w Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o. o.

W Zakładzie Produkcyjnym Bempresa Sp. z o. o. zamontowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 50 kW. Moc instalacji dobrano tak, by produkowana energia była od razu wykorzystywana na produkcji we własnym zakresie energii elektrycznej, a także powiązane z tym zmniejszenie zapotrzebowania na energię z sieci stanowią długofalową politykę firmy, która stawia na ekologię i troskę o środowisko.

23
grudzień

Mamy nowe logo


Bempresa odświeża swój wizerunek wprowadzając nowe logo i identyfikację wizualną. Rebrandingowi towarzyszą zmiany w dotychczasowym serwisie internetowym. Nowoczesna i dynamiczna grafika logo doskonale oddaje charakter firmy. Podkreśla jej stabilność, nawiązując przy tym do partnerstwa i troski o budowanie długotrwałych relacji, leżących u podstaw strategii spółki.

2
listopad

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Zarząd Spółki BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 02.11.2020 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o treści jak w załączniku. Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.bempresa.com oraz www.zpbempresa.pl.
Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
Dokument do pobrania – Plan połączenia

18
lt.

Certyfikat KOSHER


Certyfikat KOSHER przyznany w 2020 r. przez KLBD, dokumentuje koszerność i czystość wytwarzanych produktów, zgodnych z żydowskim prawem. Poza spełnieniem religijnych wymagań, wdrożenie tych zasad to także potwierdzenie, że nasze wyroby spełniają światowe standardy produkcji żywności.

21
grudzień

Certyfikat BRC


Certyfikat BRC jest globalnym standardem jakości i bezpieczeństwa dla przemysłu spożywczego. Certyfikat BRC przyznany dla Z.P. BEMPRESA Sp. zo.o. przez Lloyd’s Register w 2019 r jest uznawany przez globalną inicjatywę na rzecz bezpieczeństwa żywności(GFSI).

18
lt.

Certyfikat HALAL


Certyfikat HALAL pozyskany w 2018 to potwierdzenie spełniania restrykcyjnych i szczegółowych wymagań obowiązujących w kulturze islamu. Obejmuje wszystkie etapy produkcji żywności, pakowania i przechowywania.

15
październik

Certyfikat GMP + B1


Certyfikat GMP + B1 przyznany przez firmę DEKRA po raz pierwszy w 2017 roku. Jest międzynarodowym system certyfikacji zgodnym z europejskim prawem paszowym oraz koncepcją HACCP. Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz GMP+ to gwarancja jakości i bezpieczeństwa pasz, przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych.