1
Lut

NOWI PARTNERZY

Z dumą informujemy, że dnia 27.01.2015 nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Jednym z głównych założeń podpisanego porozumienia o współpracy jest wzajemny udział w pracach i projektach naukowo ? badawczych realizowanych przez strony w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną. Jesteśmy głęboko przekonani, że opisana wyżej współpraca zaowocuje jeszcze wyższą jakością oferowanych przez nas produktów i przyczyni się do Państwa satysfakcji.