10
lip

PRACE ZWIĄZANE Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI CHŁODU I CIEPŁA PO ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM BEMPRESA PS. Z O.O. – ZAPYTANIE NR. 2/2024 FENG.03.01-IP.03-001/23 Z DN. 09.07.2024

16
cze

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA: ZAKUP NOWEJ DWUSTOPNIOWEJ POMPY CIEPŁA DUALPAC – ZAPYTANIE NR. 1/2024 FENG.03.01-IP.03-001/23 Z DN. 04.06.2024

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia: zakup nowej dwustopniowej pompy ciepła Dualpac – zapytanie nr. 1/2024 feng.03.01-ip.03-001/23 z dn. 04.06.2024 znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik: Rozstrzygnięcie ogłoszenia na bazie konkurencyjności

13
cze

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA: KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ CYFROWYCH, ICH WDROŻENIE ORAZ USŁUGI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO – ZAPYTANIE NR 1/2024 /FELU.02.04 Z DN. 05.06.2024

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia: Kompleksowa usługa w zakresie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, ich wdrożenie oraz usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych personelu zamawiającego – zapytanie nr 1/2024 /felu.02.04 z dn. 05.06.2024 znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik: Rozstrzygnięcie ogłoszenia na bazie konkurencyjności

11
cze

ROZSTRZYGNIĘCIE OGŁOSZENIA: KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA STOISKA NA TARGACH FI EUROPE 2024 – ZAPYTANIE NR3

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia: Kompleksowa organizacja stoiska na targach FI Europe 2024 – zapytanie nr3 znajduje się w poniższym załączniku:

Załącznik: Rozstrzygnięcie ogłoszenia na bazie konkurencyjności

5
cze

Kompleksowa usługa w zakresie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, ich wdrożenie oraz usługi szkoleniowej w zakresie kompetencji cyfrowych personelu zamawiającego – ZAPYTANIE NR 1/2024 /FELU.02.04 z dn. 05.06.2024

zapytanie ofertowe 1_2024_FELU.02.04 z dn. 05.06.2024r

Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia 1_2024_FELU.02.04

Załącznik nr 2 Formularz oferty 1_2024_FELU.02.04

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -1_2024_FELU.02.04

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań 1_2024_FELU.02.04

Załącznik nr 5 – Wykaz zrealizowanych usług 1_2024_FELU.02.04

4
cze

ZAKUP NOWEJ DWUSTOPNIOWEJ POMPY CIEPŁA DUALPAC – ZAPYTANIE NR. 1/2024 FENG.03.01-IP.03-001/23 z dn. 04.06.2024

zapytanie ofertowe nr. 1_2024 FENG.03.01-IP.03-001/23 z dn. 04.06.2024

Załącznik nr 1 Formularz oferty FENG.03.01-IP.03-001/23

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu FENG.03.01-IP.03-001/23

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań FENG.03.01-IP.03-001/23

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące pochodzenia środka trwałego FENG.03.01-IP.03-001/23

3
cze

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA STOISKA NA TARGACH FI EUROPA 2024 – ZAPYTANIE NR3

Zapytanie ofertowe 3_2024_DZ.2.7 z dn. 03.06.2024r.

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji

Załącznik nr 4 Działania informacyjne i promocyjne

Załącznik nr 5 Grafiki reklama

23
kw.

Vitafoods Europe 2024, Geneva

27
lut

Rozstrzygnięcie ogłoszenia: Kompleksowa organizacja stoiska na targach Vitafoods Europe 2024 – zapytanie nr2

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia: Kompleksowa organizacja stoiska na targach Vitafoods Europe 2024 – zapytanie nr2 znajduje się w załączniku – rozstrzygniecie_ogloszenia_na bazie konkurencyjnosci Wygenerowano: 2024-07-05 13:35

15
lut

Kompleksowa organizacja stoiska na targach Vitafoods Asia 2024 – zapytanie nr2

Zapytanie ofertowe nr. 2/2024 /DZ 2.7 dotyczące: Kompleksowa organizacja stoiska na targach Vitafoods Asia 2024

zapytanie ofertowe Vitafoods Asia 2024

Załącznik nr 1 Formularz oferty Vitafoods Asia 2024

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 Działania informacyjne i promocyjne

Załącznik nr 5 przykładowe – Grafiki reklama